Stöd i ett ungdomshem

Livet är inte alltid en dans på rosor. För en del kan taggarna dessutom vara extra spetsiga och är man i unga år kan det vara svårt att komma i balans igenom man tappar den. Därför finns det någonting som kallas för ungdomshem i Sverige i dag. Detta är en typ av vårdform och det är Statens institutionsstyrelse som är så kallas huvudman. För att ungdomar ska hamna i ett ungdomshem finns det två lagar som styr det hela. Den ena är Lagen om vård av unga och den andra är Lagen om sluten ungdomsvård. Det gäller att vara på det klara med att en placering i ett ungdomshem inte ska ses som ett straff när det är med stöd av LVU. Då handlar det i stället om sociala problem. Är det däremot en placering med stöd av LSU kan det ses som ett slags fängelsestraff för ungdomar mellan 15 och 17 år som brutit mot lagen.

Ungdomshem Gryning
Det finns lite olika ungdomshem runt om i Sverige i dag som är till för svenska ungdomar som har hamnat lite snett. Ett sådant hem är till exempel Gryning som håller i 40 verksamheter i Västra Götaland i dag. Förutom ungdomshem ordnar Gryning med bland annat asylboende, LSS-boende, missbruksenheter och barn- och familjeenheter.