Har du smärtor i kroppen?

Oavsett om du har ett arbete där du rör på dig i hög utsträckning eller ett som innebär långa pass av stillasittande så är risken stor att du någon gång i livet kommer att drabbas av arbetsrelaterade smärtor i kroppen. Vare sig du har ådragit dig smärtor eller vill förebygga skador är det en god idé att uppsöka en expert som kan hjälpa dig till långsiktig förbättring.

Vad är naprapati?
Ordet naprapati är en sammanslagning av det tjeckiska ordet med betydelsen “att korrigera” (napravit) och det grekiska ordet med betydelsen “lidande” (pathos). Svenska naprapater måste ha yrkeslegitimation för att få utöva sitt yrke och är i det att betrakta som en yrkeskår med specialistkompetens. De kan utforma speciella träningsprogram, behandla uppkomna skador och göra dig uppmärksam på felaktiga arbetsställningar både i arbetslivet och vardagslivet. Vad ska du göra om du bor i Uppsala och lider av kroppsliga smärtor?

Uppsök en naprapat
Om det stämmer in på dig att du upplever smärta i leder eller muskler, uppsök en naprapat i Uppsala som kan hjälpa dig och ge dig råd hur du kan förbättra din situation och förebygga skador. Naprapaten gör i samråd med dig en analys av din nuvarande situation och gör dig uppmärksam på situationer i ditt vardagsliv som kan ge upphov till skador. På sätt kan du dels få hjälp att läka nuvarande skador och också uppnå långsiktig förbättring.