Det är viktigt att täta sin skorsten

Runtomkring de flesta skorstenar sitter det närmast taket en plåtram. Det är viktigt att denna sluter tätt så att regn och fukt inte kan komma ner under takpannorna och gå vidare in i huset genom taket. Om detta sker kan fukt ansamlas på vindsvåningen och orsaka vattenskador med mögelangrepp som påföljd. Har man en riktig otur kan dessutom taklaget skadas av detta.

För en bra skorstenstätning bör man applicera ett silikonlager om detta är möjligt, för att täta den springa som uppstår mellan plåtramen och takpannorna. Det finns tätningstejp som kan anläggas för detta mellanrum, men viktigt att se till är då att taket är helt fuktfritt.

Hur går en skorstenstätning till?
Man tar kontakt med en murare eller en skorstenshantverkare som undersöker skorstenen. Alla seriösa aktörer på marknaden kan ofta erbjuda ett fast pris för att utföra arbetet. Vid ett första kostnadsfritt besök kontrolleras eventuella skador för att sedan ge en offert på det arbete som måste utföras. I detta fall kanske den billigaste offerten inte är den bästa, då detta arbete är mycket viktigt.

Man tätar kanalerna i skorstenen med en keramisk tätningsmassa och även den glipa som uppstår mellan skorstensplåten och takpannorna. Denna tätningsmassa appliceras med hjälp av en kudde som man drar fram och åter genom att vinscha den längs med skorstenens väggar. När massan sedan har torkat får den en slät yta som förutom att täta kanalen underlättar rökgasernas passage.

Att anlita företaget Stockholms Skorstenstjänst AB
Denna firma finns att tillgå genom nätet och på deras hemsida får man en detaljerad beskrivning hur man genom dem kan få sin skorsten tätad eller renoverad. De har varit haft sin verksamhet i Stockholm och Mälardalen i mer än 25 år och löser alltjämt svåra uppdrag inom området skorstensrenoveringar och tätningar av skorstenar. De kan erbjuda sina tjänster runt om i hela landet samt till och med i Norge.

Förutom dessa uppdrag åtar de sig även arbeten med takläggningar och plåtarbeten samt allmän byggnadsvård. De tacklar hela tiden nytillkomna utmaningar i alla storleksordningar, då de har en gedigen erfarenhet.