Air condition

Att ha ett fungerande AC-system i bilen är mycket viktigt, både för dig som förare och för bilens livslängd. Om du upplever problem med din AC, så som dålig lukt eller sämre effekt, kan bilen behöva en AC-rengöring eller AC-service. Detta utförs av certifierade mekaniker. För mer information om detta kan du besöka http://www.minbil.se/bilverkstad/våra-tjänster/ac-reparation-16536707 som hjälper dig.

Dålig lukt
Om du upplever dålig lukt i din bil som exempelvis leder till att dina ögon känns irriterade under bilkörningen, kan det vara ett tecken på att bland annat fukt och damm har samlats i förångaren. I detta fall kan det vara dags att göra en AC-rengöring, eftersom allergiska besvär annars kan uppstå vid fortsatt bruk.

För att undvika problem
För att undvika att få besvär med ditt AC-system finns del en del saker som är bra att tänka på. Ett exempel är såklart att göra regelbunden AC-service, kontrollera oljan i ditt AC-system med jämna mellanrum, och att låta AC:n vara igång åren om. Om AC-systemet är avslaget riskerar packningarna vid kompressorn att torka, och därför kan det börja läcka.